Адвокат Светослав Бъндев

партньор в Адвокатска кантора „Бъндеви”

 

Роден съм през 1974г. в гр. Пловдив. Основното си образование завърших в прогимназия “Гео Милев”, а средното си образование получих в РЕГ„Иван Вазов“ /благодарение на която се гордея и до ден днешен с познанията си по руски език и влиянието на руската култура върху поведението и мисленето си/.

Завършил съм в първия випуск на Юридическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с образователно- квалификационна степен „ Магистър“,  а веднага след дипломирането си като юрист и едногодишния задължителен правен стаж и след полагане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, през далечната  /поне за мен/  2001г.  бях вписан като адвокат при Адвокатска колегия – гр.Пловдив.