Адвокат Екатерина Бъндева

партньор в Адвокатска кантора „Бъндеви”

 

Родена съм през 1978г. в гр.Караганда, Република Казахстан.

През 2004г. съм завършила  Специалност „ Право“ в Юридическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с образователно- квалификационна степен „ Магистър“.

Вписана като адвокат при Адвокатска колегия – гр.Пловдив, както  и като служебен защитник в националния регистър към НБПП.